Aktualności
ItalianoPolski
VII° Internazionale Congresso degli Insegnanti Polacchi

VII Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych „Wschód, Zachód – Łączy nas Polska”

VII Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych rozpoczął się od wizyty w Gietrzwałdzie.

Do Ostródy przyjechali nauczyciele polonijni z blisko 30 krajów świata. 5 kontynentów, prawie 30 krajów świata, ponad 100 nauczycieli i jedna wspólna sprawa - Polska w sercu.

1 czerwiec 2017. Oficjalne rozpoczęcie VII Światowego Zjazdu Nauczycieli Polonijnych.

Prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska i ODNSWP, Piotr Bonisławski.

Goście Honorowi Zjazdu: Romuald Łanczkowski-dyrektor Biura Polonijnego w Senacie RP, Minister Edukacji Narodowej-Anna Zalewska, Wojewoda Mazursko-Kujawski- Artur Chojecki i Marszałek-Gustaw Marek Brzezin, Jan Żaryn- Senator RP.

Zjazd jest kontynuacją i nawiązaniem do tradycji corocznych spotkań pedagogów polonijnych odbywających się od 2010 roku. Tegoroczny zjazd nawiązuje zarówno do doświadczeń pierwszej konferencji, jak i kolejnych, poświęconych metodyce dwujęzyczności i specjalistycznym zagadnieniom dydaktycznym. W ramach proponowanych bloków tematycznych połączonych wspólną ideą zawartą w haśle : „Fundamenty tożsamości: język, historia, kultura” uczestnicy poznają istotne zagadnienia z zakresu znaczenia edukacji historycznej w budowaniu tożsamości człowieka, socjologii, kultury, rodziny oraz języka. Tradycyjnie już oprócz wykładów, warsztatów i paneli zaplanowany został atrakcyjny program towarzyszący, w ramach którego odbyły się koncerty, czy wspólne poznawanie ciekawych miejsc.

Szkołę Języka i Kultury Polskiej w Padwie reprezentuje mgr Joanna Wesołowska, koordynator szkoły.

Warsztaty VII Światowego Zjazdu Nauczycieli Polonijnych w Ostródzie.,,pl,"Fundamenty tożsamości - język" - prof. dr hab. Jan Żaryn-senator RP.,,pl,"Priorytety wsparcia oświaty polonijnej w programach instytucji parlamentarnych, rządowych i pozarządowych na rok 2017" - Romuald Łanczkowski, dyrektor Biura Polonijnego w Senacie RP,,pl,"Fundamenty tożsamości - język" -prof. dr hab. Bogdan Walczak z wystąpieniem pt. "Tożsamość językowa a język",,pl,"Zanikanie języka zanikaniem polskości?" - pani Bożena Nowicka - McLees z Loyola University Chicago,,pl,"Kto ma język, ten ma tożsamość" - prof. UJ, dr hab. Ewa Lipińska,,pl

"Fundamenty tożsamości - język" - prof. dr hab. Jan Żaryn-senator RP.

"Priorytety wsparcia oświaty polonijnej w programach instytucji parlamentarnych, rządowych i pozarządowych na rok 2017" - Romuald Łanczkowski, dyrektor Biura Polonijnego w Senacie RP

"Fundamenty tożsamości - język" -prof. dr hab. Bogdan Walczak z wystąpieniem pt. "Tożsamość językowa a język"

"Zanikanie języka zanikaniem polskości?" - pani Bożena Nowicka - McLees z Loyola University Chicago

"Kto ma język, ten ma tożsamość" - prof. UJ, dr hab. Ewa Lipińska

Wystąpienia i prezentacje dotyczące filozofii i sposobów wsparcia metodycznego realizowanych przez ODNSWP na przykładzie projektów kluczowych: Akademia Dwujęzyczności (Katarzyna Czyżycka), Lokalne Ośrodki Metodyczne (Alicja Nawara), Polonijna Poradnia Metodyczna (dr Faustyna Mounis), Projekt edukacyjny w pracy szkół polonijnych i polskich z zagranicy (Zenka Bańkowska).,pl