Aktualności
ItalianoPolski

Szkoła Języka i Kultury Polskiej w Padwie

Partnerstwa dla Edukacji Polonijnej

W dniach 15-18 listopada 2018 r. Odbyła się "wizyta studyjna" w Warszawie dla menedżerów szkół polskojęzycznych za granicą. Warsztat, w którym wzięła udział Joanna Wesołowska, koordynator Szkoły Języka i Kultury Polskiej w Padwie, zarządzanej przez AIPP, została powołana przez Stowarzyszenie Polskie Stowarzyszenie WSPOLNOTA POLSKA - "Ośrodek Doskonalenia ...,it Czytaj więcej »

Wędrująca księga.

Il 3 novembre 2018, "un libro girovagante" ufficialmente inizia a girare sul territorio italiano pertendo da Padova. "Il Libro girovagante" è un progetto a livello nazionale del quale ideatore è il Consiglio d'Istruzione in Polacco in Italia ed è realizzato nell'ambito dei festeggiamenti del Centenario dell'Indipendenza della Polonia. "Il libro" è un catalogo con le pagine in bianco do completare ... Czytaj więcej »

Laureaci konkursu "Slady Polaków w ..." na tygodniowych wakacjach w Polsce.

I studenti della Scuola di Lingua e Cultura Polacca a Padova hanno partecipato al concorso indetto dall'Associazione "Wspolnota Polska" con sede a Varsavia, intitolato "Sulle tracce dei Polacchi a ..." .Come si sa, a Padova ci sono numerose "tracce" di eccellenti Polacchi, studenti, studiosi, artisti .......- i ragazzi della scuola a Padova hanno deciso di presentare un Grande artista, prof. Riccardo ... Czytaj więcej »

Conferenza a Roma per insegnanti in lingua polacca in Italia -Il Bilinguismo

15 października 2018, w Ambasadzie Polski w Rzymie, odbyła się Konferencja szkoleniowa “Polski mniej obcy” i V seminarium “Dziecko dwujęzyczne problem czy skarb”, na które przybyło 40 nauczycieli szkół polonijnych z całych Włoch. Wykładowcami konferencji byli fachowcy włoscy i polscy. Antonella Sada, psycholog i nauczyciel szkoły podstawowej pracujący w Zespole Szkół I. Cadorna w Mediolanie. Dr Agnieszka Rabiej – adiunkt na ... Czytaj więcej »

Międzynarodowy konkurs: "Na tropie Polaków do ...",,it,"May" partia polskich społeczności w polskim konsulacie w Mediolanie,,it,5 maja 2018 r,,en,Karnawał polskich rodzin w Treviso,,it,4 lutego 2018 r,,en,Projekt "Nasze miasto - nasze gniazdo",,it,Dzień wędrowca w Treviso,,it,14 stycznia 2018 r,,en

Un Organizzazione Non Governativa in Polonia "Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SWP" è organizzatore della II° edizione del concorso "Sulle tracce dei Polacchi a ..." indirizzato alle scuole di lingua e cultura polacca in tutto il mondo. Scuola di Lingua e Cultura Polacca a Padova e la Filiale a Treviso hanno partecipato raccontando con un video "Sulle tracce dei Polacchi a ... Padova". Czytaj więcej »