Aktualności
ItalianoPolski
Cerimonia di conferimento cittadinanza onoraria di citta di Padova a prof. Demel

Ceremonia wręczenia honorowego obywatelstwa miasta Padwy prof. Demel,,it,12 grudnia 2013 r,,en,inauguracja wystawy prof Richard Demel.,,it,W uroczystości wzięli udział: dr. Ewa Piacentile, prezes Stowarzyszenia Włosko-Polsko-Padewskiego i prof. Giuliano Pisani, przewodniczący Komisji Kultury w Padwie.,,it,Ważnymi gośćmi był Jerzy Adamczyk, Konsul Generalny RP w Mediolanie, reprezentujący również Ambasadora RP w Rzymie, prof. Giuseppe Gnesotto, prorektor Uniwersytetu w Padwie,,,it

12 grudnia 2013 o godz.17.00 w Le Scudrie Pałacu Moroni w Padwie odbyło się uroczyste l' inaugurazione della mostra d'arte di prof . Richard Demel.

We współpracy z Urzędem Miasta w Padwie, w tym samym dniu odbyła się uroczystość z okazji nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Padwy przyznanego profesorowi przez Radę Miasta na wniosek prof. Giuliano Pisani i naszego stowarzyszenia.

Profesor Ryszard Demel jest pierwszym obcokrajowcem, który otrzymał tak ważne wyróżnienie.
Ceremonia nadania Honorowego Obywatelstwa odbyła się w Sali Paladin
Palazzo Moroni. Klucz do Miasta Padwy wręczył Ivo Rossi, burmistrz Padwy.

Durante la cerimonia sono intervenuti: dr. Ewa Piacentile, Presidente dell'Associazione Italo-Polacca-Padova e prof. Giuliano Pisani, Presidenete Commissione Cultura di Padova.

Tra importanti ospiti cera Jerzy Adamczyk, Console Generale RP in Milano, anche in rappresentanza del'Ambasciatore della Repubblica di Polonia a Roma, prof. Giuseppe Gnesotto , Vice-Rettore dell'Università di Padova ,
O. Sylwester Bartoszewski, zakonnik Bazyliki św. Antoniego, dr. Maria Grazia Peron, szef sztabu burmistrza, dr. Anna Meneghini, kierownik ceremonialny i dr. Laura Vradini, szef sekretariatu gabinetu burmistrza.,,it,Przy wejściu na wystawę w krypcie katedry w Padwie urządzono płótna witraży wykonane przez profesora.,,it,, siedziba Zjednoczonego Kręgu Armii.,,it,2013-12-12,,en,Ceremonia wręczenia honorowego obywatelstwa miasta Padwy prof. Demel | Stowarzyszenie włosko-polsko-padewskie,,it

Po części oficjalnej wszyscy goście przeszli do galerii, gdzie prof. Ryszard Demel osobiście dokonał otwarcia wystawy swoich prac.
All'Ingresso della mostra sono state disposte le tele delle vetrate realizzate dal proffessore nella cripta del Duomo di Padova. Profesor Demel z radością opowiadał o swoich pracach, wiele z nich ma swoje własne historie.

Trzecia część uroczystości odbyła się w Pałacu Zacco, sede del Circolo Unificato dell'Esercito.

Wieczór dedykowany prof. Demelowi rozpoczął występ grupy folklorystycznej z Polskiej Szkoły w Padwie. W barwnych strojach ludowych, zespół wykonał narodowy taniec - Krakowiak. Następnie ze specjalnie przygotowanym repertuarem,wystąpił wieloletni przyjaciel profesora i naszego stowarzyszenia -
polski piosenkarz, Krzysztof Cwynar.