Aktualności
ItalianoPolski
Concerto di canti natalizi etnici a Padova

Koncert koled róznych narodowosci w Padwie

Chrześcijańska tradycja kolędy spełnia progu Bożego Narodzenia, wszystkim, którzy wierzą w narodzinach Syna Bożego, Zbawiciela świata.
Cóż w tym roku odbyło się w Padwie koncert kolęd pt "Notes" świąteczne
wspierany przez społeczność i różnych wyznań chrześcijańskich w mieście, w niedzielę, 15 grudnia 2013 r., od 15.30.
Impreza została zorganizowana kościół parafialny "Świątyni Pokoju", gdzie grupy były hostowane przez samego niestrudzonego Don Elias Ferro, delegat Episkopatu ds. duszpasterstwa migrantów w diecezji Padwy.
Narody, które były obecne były te włoski, polski, rumuński, filippineucraine, Afryki, chińskim, Sri Lanki, uczestnicy różniące się nie tylko z punktu widzenia etnicznego widzenia, ale także religijnym: obrządku łacińskiego katolicy i prawosławni, anglikanie, ewangelicy.
Każda z tych grup przeprowadzono dwie lub trzy piosenki świąteczne inspirowane tradycji własnego narodu, a także dodanie wyjaśnień na temat ich treści i znaczenia.