Ultime notizie
ItalianoPolski
Conferenza a Roma per insegnanti in lingua polacca in Italia -Il Bilinguismo

Conferenza a Roma per insegnanti in lingua polacca in Italia -Il Bilinguismo

15 października 2018, w Ambasadzie Polski w Rzymie, odbyła się Konferencja szkoleniowa “Polski mniej obcy” i V seminarium “Dziecko dwujęzyczne problem czy skarb”, na które przybyło 40 nauczycieli szkół polonijnych z całych Włoch.

Wykładowcami konferencji byli fachowcy włoscy i polscy. Antonella Sada, psycholog i nauczyciel szkoły podstawowej pracujący w Zespole Szkół I. Cadorna w Mediolanie. Dr Agnieszka Rabiej –  adiunkt na Uniwersytecie Jagiellońskim, specjalista nauczania dzieci dwujęzycznych, autorka publikacji z zakresu dydaktyki dwujęzyczności dzieci i dorosłych, w tym serii materiałów do nauki języka polskiego jako drugiego pt. „Lubię polski!” Dr Sebastian Przybyszewski – adiunkt na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, ekspert od nauki języka polskiego jako obcego w Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców działający na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Współpracownik  Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, a gospodarzami konferencji byli wszyscy nauczyciele Szkoły Polskiej w Rzymie i w Ostii, pod kierownictwem dyrektorów obu placówek: Danuty Stryjak i Marty Czajczyńskiej. 

15 października 2018, w Ambasadzie Polski w Rzymie, odbyła się inauguracja wystawy 25-lecia związania się przez Polskę z Europejską Konwencją Praw Człowieka 

oraz obchody Dnia Edukacji Narodowej

Wszystkich przybyłych przyjął Ambasador RP w Rzymie pan Konrad Głębocki.