Aktualności
ItalianoPolski
Giornata Polacca – Conferenza “Le strade della Libertà”

Dzień POlski – Konferencja “Drogi do Niepodległości”

Z polskim tańcem narodowym - POLONEZ,,,it,w wykonaniu Folklorystycznej Grupy Amatorskiej,,it,został otwarty,,it,Dzień Polski,,it,zorganizowane z okazji,,it,Stulecie Niepodległości Polski,,it,Wprowadzenie do konferencji zrobiło,,it,Sig.ra Adrianna Siennicka,,,sv,Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Mediolanie,,it,"Tematyczne" piosenki patriotyczne, jak,,it,Wojenko, wojenko, Pieśń Legionów e Rota,,pl,, zostały wykonane przez,,it,Daria Barszczyk,,pl,sopran, student Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.,,it,Konferencja zatytułowana,,it,Droga do wolności,,it,"Tak było,,it,zaczerpnięte z prof. Marco Patricelli,,co,Prof. Marco Patricelli przedstawił także swoją książkę zatytułowaną,,it,Wolontariusz,,it,"Poświęcony polskiemu bohaterowi,,,it,kto odsłonił Auschwitz i nie uwierzyli ...,,it eseguito dal Gruppo Amatoriale Folcloristico Lajkonik Padewski è stata aperta la Giornata Polacca organizzata in occasione del Centenario dell'Indipendenza della Polonia-

L'introduzione alla conferenza ha fatto la Sig.ra Adrianna Siennicka, Console Generale della Repubblica di Polonia in Milano-

I Canti patriotici "a tema", come Wojenko, wojenko, Pieśń Legionów e Rota, sono state eseguite da Daria Barszczyk. soprano, studentessa dell'Accademia Musicale in Bydgoszcz.

Conferenza intitolata .La strada della liberta” è stata tenuta dal prof. Marco Patricelli-

Il Prof. Marco Patricelli ha, inoltre, presentato un suo libro, intitolato "Il Volontario” dedicato ad un eroe Polacco, che svelò Auschwitz e non fu creduto... .un eroe d'Europa e dell'umanità, un simbolo della lotta al totalitarismo a qualsiasi latitudine...”.

E' stata allestita una mostra dedicata al Capitano Witold Pilecki, in occasione del 70^ anniversario della sua morte, avvenuta per un colpo alla nuca, in una cella della prigione di Varsavia.

All'evento è stata invitata una numerosa delegazione dalla Polonia guidata dalla sig.ra Maria Suplicka, membro del Consiglio della Provincia di Gniezno/Polonia.

Gniezno è stata la prima capitale della Polonia ed è, per tutti i Polacchi, e il simbolo delle nostre radici.

La sig.ra Malgorzata Tomaczak. presidente dell'Associazione degli Insegnanti Polacchi in Polonia e all'Estero “Il Nido”, con sede a Gniezno accompagnata dalla socia Ewa Czaja.

Konferencja zakończyła się pokazem Polskiej Grupy Folklorystycznej GNIEZNO (Polska),,,it,prowadzony przez,,it,ig.ra. Irena Kolanowska - dyrektor artystyczny,,it,i od,,it,Mr Jarosław Kusz, dyrektor muzyczny,,it,Dr.,,it,Meri Scarso,,it,, reprezentujący gminę Padua.,,it,Prof.,,en,Michele Cortelazzo,,it,, reprezentujący Uniwersytet w Padwie.,,it,Katedra Językoznawstwa i Literaturoznawstwa Uniwersytetu w Padwie była reprezentowana przez,,it,Prof. Viviana Nosilia,,fi,Projekt był wspierany przez Konsulat Generalny RP w Mediolanie oraz Fundację "Wolność i Demokracja" ze środków uzyskanych z Senatu RP.,,it,Dzień Polski - konferencja "Drogi wolności" | Stowarzyszenie włosko-polskie-Padwa,,it guidato dalla sig.ra. Irena Kolanowska – direttore artistico e dal sig. Jaroslaw Kusz, direttore musicale-

Dottoressa Meri Scarso, in rappresentanza del Comune di Padova.

Prof. Michele Cortelazzo, in rappresentanza del Università di Padova.

Il Dipartimento di studi linguistici e letterari dell'Università di Padova è stato rappresentato dalla prof.ssa Viviana Nosilia

Il Progetto è stato sostenuto dal Consolato Generale della Repubblica di Polonia in Milano e dalla Fondazione "Wolnosc i Demokracja" con fondi ottenuti dal Senato della Repubblica di Polonia.