Aktualności
ItalianoPolski
Konkurs „Śladami Polaków w…”

Konkurs „Śladami Polaków w…”.

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SWP już po raz drugi zaprasza do udziału w konkursie „Śladami Polaków w…”.

Tym razem udział w konkursie mogą wziąć uczniowie szkół polskich spoza Polski i polonijnych z całego świata!

ODN SWP pragnie realizować cel, jakim jest popularyzacja wiedzy o Polsce wśród uczniów szkół polonijnych. Formą realizacji będą tu wycieczki i programy edukacyjne poprzedzane projektami i konkursami pod wspólna nazwą: „Śladami Polaków w…” organizowane w krajach zamieszkania oraz ich zwieńczenie – pobyt edukacyjny w Polsce. Propagowanie wiedzy o Polsce i Polakach w dziejach Europy, ale także o Polsce współczesnej, wydaje nam się nie do przecenienia, jeśli chodzi o budowanie tożsamości i więzi uczniów z krajem pochodzenia ich rodziców i dziadków, a ponadto ma doskonałe znaczenie w zakresie motywowania uczniów do uczęszczania i kontynuowania nauki w szkole polonijnej.,pl

-------

Szkoła Języka i Kultury Polskiej w Padwie przyjęła zaproszenie do udziału w konkursie.

-------------