Ultime notizie
ItalianoPolski
Il concorso “Vistola – la Regina dei fiumi polacchi.”

Il concorso “Vistola – la Regina dei fiumi polacchi.”

Il tema segue le indicazioni del Parlamento della Repubblica di Polonia

che ha proclamato il 2017  “anno del fiume Vistola”


Rada Oświaty Polonijnej we Włoszech ogłasza pierwszy,

ogólnokrajowy konkurs plastyczny dla uczniów szkół polonijnych i oddziałów przedszkolnych we Włoszech:

"Wisła - królowa polskich rzek"

Konkurs jest związany z podjętą przez Sejm uchwałą w sprawie ustanowienia roku 2017 – Rokiem Wisły.

Celem inicjatywy jest pobudzenie aktywności twórczej dzieci i młodzieży, zachęcenie do poszerzania wiedzy o Wiśle, współpraca i wzajemnie poznanie się. Do udziału zapraszamy dzieci już od 3 roku życia. 

Warunki uczestnictwa, przebieg i wyłonienie zwyciężców są określone w regulaminie.

Konkurs rozpoczyna się w październiku br. i kończy 25 listopada 2017 r. uroczystą galą finałową w Padwie.

Termin zgłoszenia uczestników upływa 23.10.2017 r. poprzez odesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres rop.it.konkurs@gmail.com.

Prace konkursowe przesłać do 3.11.2017 r. na adres wskazany w regulaminie.

Inicjatywa jest realizowana przy wsparciu Konsulatu Generalnego RP w Mediolanie w ramach dofinasowania ze środków MSZ oraz Urzędu Miasta Padwa.

Nagrody i wyróżnienia są ufundowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Słupsku, Powiat Gniezno oraz producenta słodyczy "Krówka".

Patronat medialny sprawuje polonijny dwutygodnik informacyjny "Nasz Świat",

Koordynatorem i pomysłodawcą konkursu jest członek Zarządu ROP, pani Joanna Wesołowska.

Serdecznie zapraszamy wszystkie szkoły polonijne do udziału!

Więcej: http://radaoswiaty-it9.webnode.com/news/ogolnokrajowy-konkurs-plastyczny-dla-uczniow-szkol-polonijnych-we-wloszech/