Aktualności
ItalianoPolski
Il concorso “Vistola – la Regina dei fiumi polacchi.”

Konkurs „Wisła - królowa polskich rzek”.

Konkurs jest związany z podjętą przez Sejm uchwałą

w sprawie ustanowienia roku 2017 – Rokiem Wisły.

Rada Oświaty Polonijnej we Włoszech zorganizowała pierwszy krajowy konkurs plastyczny dla uczniów szkół polonijnych we Włoszech pt.

"Wisła - Królowa polskich rzek".

Koordynatorem i pomysłodawcą konkursu była Joanna Wesołowska.

Konkurs zaczął się w październiku a skończył się Galą finałową w Padwie, z uroczystym wręczeniem nagród.

Do konkursu przystąpiły dzieci z 13 szkół polonijnych. W swoich niezwykłych pracach wyraziły swoje doświadczenia, pomysły, fantazję i kreatywność związaną z rzeką, przedmiotem konkursu.

Dnia 12 listopada w Padwie odbyło się posiedzenie specjalnej komisji konkursowej.

Serdeczne podziękowania o. Sylwesterowi Bartoszewskiemu za udostępnienie sali posiedzeń Komisji w Bazylice św Antoniego w Padwie oraz za bogaty poczęstunek.

..

Inicjatywa została zrealizowana przy wsparciu Konsulatu Generalnego RP w Mediolanie z funduszy Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

--

--

Sala Carmeli została użyczona przez Urząd Miasta Padwa.

Nagrody i wyróżnienia zostały ufundowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Słupsku, Prowincję gnieźnieńską i polską firmę „Krówka”.

Patronat medialny: "Nasz Swiat".