Ultime notizie
ItalianoPolski
Concerto per il 95° compleanno di prof. Riccardo Demel

Concerto per il 95° compleanno di prof. Riccardo Demel

9 grudnia 2016, w Centro San Gaetano/Altinate w Padwie, odbył się koncert z okazji 95 urodzin wybitnego Polaka, artysty, filologa, historyka, honorowego Prezesa AIPP, prof. Ryszarda Demela.

Swoją obecnością uroczystość uświetnili: Senator, Jan Maria Jackowski, członek Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, zastępca przewodniczącego Komisji Kultury i Środków Przekazu, Jerzy Adamczyk, Konsul Generalny RP w Mediolanie,  Prof. Jan Wiktor Sienkiewicz, historyk i krytyk sztuki – członek Honorowy AIPP,  Stefano Valdegamberi, Radny Urzędu Regionalnego/Wenecji Euganejskiej, ojciec Oliwiero Svanera, Rektor Bazyliki św. Antoniego w Padwie, Ojciec Sylwester Bartoszewski, opiekun Polonii w Bazylice św. Antoniego w Padwie, prof.ssa Carla Vernier,reprezentująca Przełożonego Bractwa św. Antoniego w Padwie, Prezesi stowarzyszeń polonijnych; Katarzyna Gralińska, Związek Polaków w Kalabrii, Bernadeta Grochowska, Stowarzyszenie “Polonia” z Ceseny, Maurizio Nowak-Monti, Stowarzyszenie Rodzin Polskich Kombatantów we Włoszech, przedstawiciele Polskiej Ludoteki Rodzinnej w Wenecji Euganejskiej i Polaków w Treviso/Veneto, Licznie obecni byli sympatycy naszej organizacji, miłośnicy, cała rodzina i Ex studenci profesora Demela. Uczniowie, rodzice, zarówno Polacy jak i Włosi oraz pedagodzy naszej szkoły.

Ryszard Demel. W drodze do tajemnicy światła” - tak nazwał swoją prezentację o wybitnej postaci, prof. zw. dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz.

Senator RP, Pan Jan Maria Jackowski przekazał serdeczne życzenia i medal Senatu RP.

Oficjalne życzenia złożył Konsul Generalny RP w Mediolanie, Pan Jerzy Adamczyk oraz Stefano Valdegamberi, Radny Regionu Wenecji Euganejskiej. 


Irena Ludwika Czopek, Prezes AIPP, która prowadziła uroczystość, odczytała list od Barbary Borys Damięckiej, Senatora RP i list z Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych

W wykonaniu polskiej sopranistki Dominiki Zamary i włoskiego pianisty Franco Moro wysłuchaliśmy utworów F.Chopina, St.Moniuszki, P.Tschaikovskiego. Mozarta, Rossini, Donizetti, Mascagni, Bellini, Bizet i Lehar.

Zatańczył amatorski Polonijny Zespół Folklorystyczny "Lajkonik Padewski", działający przy Szkole Języka i Kultury Polskiej w Padwie.

Uroczystość zakończyły niekończące się gratulacje i życzenia 200 lat (!!!) od przybyłych gości oraz wspaniały urodzinowy tort ufundowany przez AIPP.

Koncert został zorganizowany przez Stowarzyszenie Polsko-Włoskie w Padwie, współfinansowany przez Konsulat Generalny RP ze środków finansowych MSZ i i Urzędu Miasta Padwa.