Ultime notizie
ItalianoPolski
Witamy Panią Adriannę Siennicką, nowego Konsula Generalnego RP w Mediolanie

Witamy Panią Adriannę Siennicką, nowego Konsula Generalnego RP w Mediolanie

Z dniem 25.02.2017 pani Adrianna Siennicka objęła funkcję kierownika Konsulatu Generalnego RP w Mediolanie.

Gratulujemy i życzymy spełnienia wszystkich planów zawodowych. Aby wytrwałość i konsekwencja w działaniu, a także zwykła ludzka życzliwość towarzyszyły Pani konsul w codziennej pracy. Jesteśmy gotowi do współpracy na rzecz promowania Polski, języka i kultury polskiej, kreowania pozytywnego wizerunku Polaka we Włoszech a także integracji środowiska polonijnego i międzykulturowego.

CV.: Wykształcenie Uniwersytet Warszawski | Wydział Neofilologii, Katedra Italianistyki Studia magisterskie 1995-1999, praca magisterska obroniona z wyróżnieniem. Indywidualny tok studiów, uzyskanie tytułu magistra w zakresie filologii włoskiej. Uniwersytet Warszawski | Wydział Neofilologii, Katedra Italianistyki Studia doktoranckie 1999-2003, doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa. Przebieg pracy zawodowej Uniwersytet Warszawski | Wydział Neofilologii, Katedra Italianistyki Nauczyciel akademicki od 2003. Prowadziła wykłady i zajęcia w zakresie językoznawstwa włoskiego: gramatyka opisowa języka, socjolingwistyka, fonetyka, przygotowanie do egzaminów certyfikacyjnych DITALS, seminaria licencjackie i magisterskie. Gościła z wykładami na uczelniach w Mediolanie, Sienie, Perugii i Lecce. Otrzymała indywidualną nagrodę Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za osiągnięcia dydaktyczne, organizacyjne oraz za specjalne osiągnięcia na rzecz uczelni. Jako wieloletni koordynator ds. programu LLP Erasmus i Erasmus+ z sukcesem zajmowała się negocjowaniem umów, tworzeniem programów oraz koordynowaniem wymiany nauczycieli akademickich. Autorka artykułów naukowych z zakresu socjolingwistyki i retoryki. W grudniu 2016 r. ukazała się jej książka pt. Benito Mussolini retore. Un caso di persuasione politica (wydawnictwo Peter Lang). Członek-założyciel Stowarzyszenia Italianistów Polskich oraz członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Profesorów Włoskich (AIPP). Ambasada Włoska w Warszawie Tłumacz, urzędnik i pracownik konsularny od 1993 do 1997; praca w charakterze urzędnika-tłumacza w Biurze Radcy Handlowego oraz w Biurze Konsularnym Ambasady Włoskiej w Warszawie. Znajomość języków obcych Włoski, Angielski, Francuski