Ultime notizie
ItalianoPolski
Accademia dei leader metodici polacchi nel mondo – Ostroda/Polonia

Accademia dei leader metodici polacchi nel mondo – Ostroda/Polonia

W dniach 27.06.-04.07.2015 w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia “Wspólnota Polska” w Ostródzie odbyło się pierwsze szkolenie stacjonarne w ramach trzyetapowej Akademii Polonijnych Liderów Metodycznych.

Udział w nim wzięła dziewiętnastoosobowa grupa nauczycieli oraz dyrektorów placówek polonijnych z całej Europy-  Litwy, Wielkiej Brytanii, Holandii, Francji, Ukrainy, Białorusi, Irlandii, Rosji, Niemiec i Włoch:  Szkoła Polska przy AIPP w Padwie i Instytut dla Polonii w Neapolu.

Bogaty program szkoleniowy wraz z intensywnymi działaniami integracyjnymi przyczynił się do poszerzenia wiedzy i umiejętności z zakresu kompetencji liderskich, nawiązania międzynarodowych kontaktów oraz wymiany doświadczeń z działalności szkół polonijnych.

Tygodniowy program Akademii był bardzo szeroki i obejmował swą tematyką m.in. nabycie umiejętności interpersonalnych, zagadnienia metodyczne w pracy z dziećmi dwujęzycznymi, radzenie sobie z konfliktami i zakłóceniami oraz budowanie warsztatu lidera.

Zródło: http://odnswp.pl/akademia-polonijnych-liderow-metodycznych-2/