Ultime notizie
ItalianoPolski
Conferenza a Roma per insegnanti polacchi

Conferenza a Roma per insegnanti polacchi

Warsztaty i wykłady poprowadzła Katarzyna Czyżycka – filolog polski, logopeda i Magdalena Dębowska – lektor języka polskiego, doradca metodyczny LOM w Hiszpanii.

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SWP oraz Szkoła Polska w Rzymie byli organizatorami konferencji metodycznej, która odbyła się dnia 6 maja 2019 roku w Rzymie. Program konferencji zawierał wykłady i warsztaty na temat dwujęzyczności, programowania języka dzieci polonijnych oraz gier i zabaw językowych potrzebnych w grupach mieszanych językowo i wiekowo.

Szkoła Języka i Kultury Polskiej w Padwie reprezentowana była przez:  Adriannę Jasiewicz, Joannę Wesołowską, Joannę Maziarz i Irenę Ludwikę Czopek.