Ultime notizie
ItalianoPolski
Congresso degli insegnanti di lingua polacca a Napoli

Congresso degli insegnanti di lingua polacca a Napoli

Anita Jóźwik, nauczyciel/koordynator Szkoły Języka i Kultury Polskiej w Padwie i Magdalena Szafraniec, nauczyciel w Szkole Języka i Kultury Polskiej w Padwie i w Treviso wraz z innymi uczestnikami konferencji.

W dniach 15 - 17 września 2017 roku w Neapolu odbyła się III Krajowa Konferencja Metodyczna w Neapolu. W szkoleniach i warsztatach udział wzięli uczestnicy z kilku szkół i punktów szkolnych z Włoch. Przez trzy dni nauczyciele kształcili się pod okiem Lucyny Bzowskiej, Katarzyny Czyżyckiej oraz Izabeli Sienkiewicz (IPN). W czasie konferencji poruszono tematy pracy aktywnymi metodami z tekstem literackim, dwujęzyczności w szkołach polonijnych i sposobów pracy z dzieckiem w domu oraz wspólnych bohaterów historycznych Polski i Włoch. Partnerem konferencji była Rada Oświaty Polonijnej we Włoszech oraz Wydział Konsularny Ambasady RP w Rzymie.

Konferencja w Neapolu rozpoczęła jesienny cykl szkoleń na terenie Włoch z inicjatywy członków założycieli Rady Oświaty Polonijnej i Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w ramach programu wspierającego oświatę polonijną mającą na celu podnoszenie kwalifikacji nauczycieli i animatorów polonijnych.

Wykłady i warszataty poprowadziły: – Lucyna Bzowska – nauczycielka klas I – III, trener i ekspert Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, – Katarzyna Czyżycka – polonistka, logopeda, trener Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, – Olga Tumińska – Biuro Edukacji Instytutu Pamięci Narodowej