Ultime notizie
ItalianoPolski
V Forum dei Polacchi d’Europa a Roma

V Forum dei Polacchi d’Europa a Roma

Konferencja BITWA POD MONTE CASSINO- ELEMENTY DZIALAŃ HYBRYDOWYCH- HYBRYDYZACJA KONFLIKTOW WSPOLCZESNYCH “ – -PRELEGNT PUŁKOWNIK (REZ) DR. INŻ. ANDRZEJ OSTROWSKI – DYREKTOR ds PROJEKTÒW I ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH

Na konferencji obecni byli: Wojciech Ziemniak i Zbigniew Chmielowiec, Posłowie RP, jak również Adrianna Siennicka, Konsul Generalny RP w Mediolanie i Ewa Mama, kierownik wydziału konsularnego w Rzymie.

Pani Adrianna Siennicka, Konsul Generalny RP w Mediolanie i Ewa Mamaj, kierownik wydziału konsularnego w Rzymie z organizatorami zjazdu.

Bożena Wróblewska, Prezes Stowarzyszenia INSIEME, głównego organizatora zjazdu.

PRELEGNT PUŁKOWNIK (REZ) DR. INŻ. ANDRZEJ OSTROWSKI – DYREKTOR ds PROJEKTÒW I ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH