Ultime notizie
ItalianoPolski
Il Libro girovagante a Padova e a Treviso!

Il Libro girovagante a Padova e a Treviso!

szkola-padwa

Księga rozpoczęła swoją wędrówkę po Włoszech.

Przystanek pierwszy projektu edukacyjnego "Podaj dalej...Droga do Niepodległości" - Szkoła Języka i Kultury Polskiej w Padwie przy AIPP. 

Temat pierwszy:

Uczniowie, pod czujnym okiem Adrianny Jasiewicz, Joanny Maziarz i Joanny Wesołowskiej, śledzili trudną drogę do niepodległości Polski. Następnie zapoznali się z projektem, obejrzeli Księgę i odczytali temat przypisany dla szkoły w Padwie. Chętni wykonali prace plastyczne, które zostały umieszczone w księdze. Kolejny przystanek – Treviso.

Przystanek drugi

Szkoła Języka i Kultury Polskiej w Treviso przy AIPP,

szkola-treviso

Temat drugi:

"Ja, Tadeusz Kościuszko, przysięgam w obliczu Boga całemu Narodowi Polskiemu, iż powierzonej mi władzy na niczyj prywatny ucisk nie użyję, lecz jedynie jej dla obrony całości granic, odzyskania samowładności Narodu i ugruntowania powszechnej wolności używać będę. Tak mi Panie Boże dopomóż i niewinna męka Syna Jego."

" Uczniowie szkoły, przy pomocy pani Adrianny Jasiewicz, zapoznali się z postacią wybitnego Polaka, Tadeusza Kosciuszki. 

Do projektu, dzięki ogromnemu zaangażowaniu pani Justyny Skarżyńskiej-Sernaglia, włączyła się również grupa przedszkolna. Obie grupy wykonały prace plastyczne. 

Kolejny przystanek - Campiglia dei Berici.